Een geschilderd verlangen

In mijn hart woont een paradijselijk verlangen. Het maakt dat ik schoonheid wil verbeelden en schilderijen maken waarin licht straalt en energie danst. Mijn ogen zien het mystieke en archetypische. De kracht van scheppende liefde. Dat we goden en godinnen zijn. Engelen en magische aardewezens. Het zijn deze werelden die ik oproep in mijn Engelschilderijen en Droomportretten.

Engelschilderijen

  • Bloemengeur Engel

Droomportretten